Vines_climbersʻānunu

Banana Poka

Grapes

Huehue

ʻIeʻie

Kaunaoʻa

Koaliʻawa

Lilikoʻi

Maiapilo

Pōhuehue

Pumpkin

ʻUala